Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Backvis Claude, Łaciński poeta Polski humanistycznej Andrzej Krzycki - Anreas Cricius (1482-1537), [w:] Idem, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975, ss.47-68.

Backvis Claude, Mikołaj z Hussowa, [w:] Idem, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975, ss.11-46.

Backvis Claude, "Trinummus" Plauta w przekładzie staropolskim, [w:] Ibidem, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975, ss.152-166.

Backvis Claude, Uwagi o dwujęzyczności łacińsko - polskiej w XVI wieku w Polsce, [w:] Idem, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975, ss.588-624.