Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Schulbaum Zofia, Anna Memorata, poetka łacińska, Filomata, 1929, 7, s.84-87, www.wbc.poznan.pl.

Schulbaum Zofia, "Drzemiący Homer" a tempo XX wieku, Kwartalnik Klasyczny, 3, 3, 1929, s.273-275, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Schulbaum Zofia, Filologia klasyczna w związku z innemi przedmiotami nauczania. Próba korelacji, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, s.21-27.

Schulbaum Zofia, Przedstawienia szkolne dramatów klasycznych, Przegląd Klasyczny, 1, 1935, 4, s.205-221.

Schulbaum Zofia, Świat klasyczny jako źródło natchnienia romantyków polskich, Filomata, 1929, 9, s.147-153, www.wbc.poznan.pl.