Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bulanda Edmund, Organizacja studjum archeologicznego i historji sztuki starożytnej zagranicą i u nas, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.43-46, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Bulanda Edmund, [rec.] Bulas K., Les illustrations antique de l'Iliade, Eos Supplementa v. 3, Lwów 1929, Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, s.223, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.