Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rozbitek Antoni, Nauczanie języków klasycznych na terenie b. Kongresówki od r. 1817 do r. 1915, Kwartalnik Klasyczny, 3, 1, 1929, s.1-5, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.