Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Popławski Mieczysław St., Muzeum, czyli Królewskie Towarzystwo Nauk i Literatury w Aleksandrii, TN KUL, Lublin 1946, ss.56, (Wykłady i Przemówienia, 14).

Popławski Mieczysław St., Psychiczna struktura szesnastej epody Horacego, Kwartalnik Klasyczny, 3, 1, 1929, s.32-52, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Popławski Mieczysław St., Sylwetki rzymskich uczonych, tom 29, Tow. Nauk. KUL, Lublin 1939, ss.50.

Popławski Mieczysław St., Wieczna Roma. Odczyt wygłoszony na Akademji Papieskiej w K.U.L. dn. 11 lutego 1933 r., Druk. Państwowa, Lublin 1933, ss.23.