Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Cybulski Stefan, Majewski Kazimierz (tekst objaśniający), Bogowie i ludzie w sztuce greckiej i rzymskiej, tom I, Salon Malarzy Polskich, Kraków 1929, ss.[12].

Cybulski Stefan, Majewski Kazimierz (tekst objaśniający), Bogowie i ludzie w sztuce greckiej i rzymskiej, tom II, Salon Malarzy Polskich, Kraków 1929, ss.[10].

Cybulski Stefan, Majewski Kazimierz (tekst objaśniający), Bogowie i ludzie w sztuce greckiej i rzymskiej, tom IV, Salon Malarzy Polskich, Kraków 1931, ss.[11].

Cybulski Stefan, Majewski Kazimierz (tekst objaśniający), Bogowie i ludzie w sztuce greckiej i rzymskiej, tom III, Salon Malarzy Polskich, Kraków 1929, ss.[11].

Cybulski Stefan, Kurs języka łacińskiego. Wypisy dla klasy IV gimnazjów humanistycznych i klasycznych nowego typu, Książcina-Atlas, Lwów-Warszawa 1928, ss.153.

Cybulski Stefan, Moje wspomnienia z lat dawnych, Filomata, 1930, 14, s.147-159.

Cybulski Stefan, Nauczanie języka łacińskiego w kl. IV gimnazjów humanistycznych i neoklasycznych w łaczności z innemi przedmiotami, Kwartalnik Klasyczny, 3, 4, 1929, s.463-469, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Cybulski Stefan, Podręcznik do nauki języka łacińskiego i filologii klasycznej, Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1922, ss.251.

Cybulski Stefan, [rec.] Orvieto L., Opowiadania z dawnych, dawnych czasów, przekł. Helena Grotkowska, Zakł. Graficzny L.S.T., Lwów 1928, ss.172, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.230-231, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Cybulski Stefan, Sztuka wojenna Greków i Rzymian. tekst objaśniający do tablic prof. Stefana Cybulskiego, Książcina-Atlas, Lwów-Warszawa 1922, ss.30.

Cybulski Stefan, Ubiory greckie, Filomata, 1929, 1, s.17-28.

Cybulski Stefan, Ubiory greckie II, Filomata, 1929, 8, s.113-127, www.wbc.poznan.pl.