Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Orzechowski Szymon, "Czarna metalugia" w Galii przed podbojem rzymskim. Zarys problematyki, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 40, 2007, 3-4, s.235-259.

Orzechowski Szymon, Ubodzy wyrobnicy czy zamożni rzemieślnicy - przyczynek do poznania społecznej i ekonomicznej pozycji "czarnych metalurgów" w kulturze przeworskiej, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.213-234, www.academia.edu.