Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hezjod (Hesiodos), Prace i dnie, tom 71, przeł. Wiktor Steffen, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1952, ss.XXXVIII+44, (Biblioteka Narodowa seria 2).

Hezjod (Hesiodos), Roboty i dnie, przeł. Kazimierz Kaszewski, Nakł. K. Kaszewskiego, Lwów 1902, ss.XIII+26.

Hezjod (Hesiodos), Tarcza Heraklesa, tom 1, przeł. Artur Górski, Nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków 1919, ss.37, (Poematy Staropolskie).

Hezjod (Hesiodos), Teogonia, przeł. Kazimierz Kaszewski, Druk. W. Maślankiewicza, Warszawa 1904, ss.XXXIII+28.

Hezjod (Hesiodos), Teogonia. tarcza Herkulesa. Roboty i dnie, Druk. A. Grella, Kraków 1790, ss.122.

Hezjod (Hesiodos), Theognidea (w.789-794), Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, przeł. Stefania Warszawska, s.140.