Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Buse Alfred, [rec.] Auerbach M., Gramatyka łacińska. Podręcznik do użytku szkół średnich, Lwów 1929, ss.135, Kwartalnik Klasyczny, 4, 3, 1930, s.429-434, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Buse Alfred, [rec.] Sinko T., Gramatyka łacińska, Książnica-Atlas, 1930, XI+209, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, s.64-88.