Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mrozek Stanisław, Dewaluacja pieniądza w starożytności grecko-rzymskiej, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss.117.

Mrozek Stanisław, Krótki i długi wymiar historyczny w starożytnej historiografii, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.67-75.

Mrozek Stanisław, Kryzys systemu wartości w trzecim wieku cesarstwa rzymskiego, Antiquitas, 21, 1995, s.79-89.

Mrozek Stanisław, Prywatne rozdawnictwo pieniędzy i żywności w miastach Italii w okresie wczesnego cesarstwa, PWN, Poznań 1972, ss.114, (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. 77, z. 2).