Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Janiszewska Daria, Decennalia cesarza Septymiusza Sewera i ślub Karakalli - bogactwo w służbie ideologii dynastycznej, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.195-203.

Janiszewska Daria, Gillmeister Andrzej, [Rec.] Augusto augurio:rerum humanarum et divinarum commentationes in honore Jerzy Linderski, ed. C. F. Konrad, Stuttgart 2004, In Gremium, 1, 2007, s.121-126.

Janiszewska Daria, Wizerunek, propaganda i program polityczny Klodiusza Albina w okresie wojny domowej lat 193-197 w Cesarstwie Rzymskim, Antiquitas, 29, 2007, s.601-608.