Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Staff Leopold, Nike z Samotraki, [w:] Staff L., Poezje, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2010, ss.251.

Staff Leopold, Prometeusz, [w:] Staff L., Poezje, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2010, ss.295.

Staff Leopold, Przedśpiew, [w:] Staff L., Poezje, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2010, ss.66.

Staff Leopold, Ruiny Palatynu, [w:] Staff L., Poezje, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2010, ss.206-207.

Staff Leopold, Stoa, [w:] Sikora I. (oprac.), Antologia liryki Młodej Polski, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.354-355.

Staff Leopold, Wenus, [w:] Staff L., Poezje, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2010, ss.250-251.