Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bojarski Władysław, Czy homo religious? Geneza religijna kodeksów praw antycznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 1999, 31, s.7-12.

Bojarski Władysław, La pace e la guerra nella dottrina polacca del quatrocento, [w:] Concezioni della pace, ed. P. Catalano, P. Siniscalco, Herder Editrice e Libreria, Roma 1988, ss.105-110, (Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi VI).

Bojarski Władysław, [rec.] Rozwadowski W., Prawo rzymskie: zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, P.W. Ars boni et aequi, Poznań 1992, ss.332, Czasopismo Prawno - Historyczne, 44, 1992, 1-2, s.332.

Bojarski Władysław, [rec.] Staszków M., Vim dicere. Studia nad genezą procesu rzymskiego, Uniwersytet Wrocławski, Zeszyty Naukowe, Nauki Społeczne, seria A, nr 42, Wrocław 1961, ss. 178, Czasopimo Prawno - Historyczne, 17, 1965, 1, s.269-274.