Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jamka Rudolf, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1963 roku, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1963 roku, red. R. Jamka, ŚIN, Katowice 1964, ss.5-15.

Jamka Rudolf, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Starachowicach, Przegląd Archeologiczny, 11, 32-33(1957-1958), s.32-61.

Jamka Rudolf, Ozdobione narzędzia i oręż z okresów późnolateńskiego i rzymskiego odkryte na Śląsku, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 42, 3, 1937, s.82.

Jamka Rudolf, Rzymski miecz z Rzeczycy Długiej w powiecie tarnobrzeskim, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 42, 9, 1937, s.269-272.