Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Cyceron (M. Tullius Cicero), Catilinarka I i IV, Nakł. Filomaty, Lwów 1937, ss.34, (Teksty Filomaty nr. 15).

Cyceron (M. Tullius Cicero), Księgi akademickie, O najwyższym dobru i złu, Paradoksy stoickie, Rozmowy tuskulańskie, przeł. Wiktor Kornatowski, Józef Śmigaj, PWN, Warszawa 1961, ss.743, (Biblioteka Klasyków Filozofii).

Cyceron (M. Tullius Cicero), Księgi o starości, przeł. Beniasz Budny, Druk. J. K. M. Akad. Soc. Jesu, Wilno 1766, ss.42.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Listów Marka Tulliusza Cycerona ksiąg ośmioro, tom I, przeł. Edward Rykaczewski, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1873, ss.XXVII+742.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowa przeciwko Katylinie i za Markiem Marcellem, Druk. J. K. M. Akad. Soc. Jesu, Warszawa 1768, ss.XXX+137.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowa w obronie poety Archiasza, red. Smereka Jan (objaśnienia), Nakł. Filomaty, Lwów 1934, ss.132, (Zbiór Pisarzy Klasyczych).

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowy, tom I, przeł. Edward Rykaczewski, Nakł. Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1870, ss.580.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowy, przeł. Julian Siemaszko, Druk. J. K. M. i Rz. u XX Sch. Piarum, Wilno 1770, ss.576.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowy, tom II, przeł. Edward Rykaczewski, Nakł. Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1870, ss.586, www.pbc.gda.pl.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowy, przeł. Stanisław Kołodziejczyk, Julia Mrukówna, Danuta Turkowska, Antyk, Kęty 1998, ss.192, (Biblioteka Europejska).

Cyceron (M. Tullius Cicero), Mowy przeciwko Katylinie, Wyd. Alfa, Warszawa 1999, ss.139.

Cyceron (M. Tullius Cicero), Nauka o krasomówstwie, przeł. Józef Borejko, Druk. J. K. M. Akad. Soc. Jesu, Wilno 1763, ss.96.

Cyceron (M. Tullius Cicero), O inwencji retorycznej. De inventione, przeł. Karolina Ekes, wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013, ss.260.

Cyceron (M. Tullius Cicero), O naturze bogów, O wróżbiarstwie, O przeznaczeniu, przeł. Wiktor Kornatowski, PWN, Warszawa 1960, ss.433, (Biblioteka Klasyków Filozofii).

Cyceron (M. Tullius Cicero), O powinnościach wszech stanów ludzi. Księgi troie, przeł. Stanisław Koszubski, Drul J. Karcana, Warszawa 1593, ss.XXXIV+199, www.dbc.wroc.pl.

Cyceron (M. Tullius Cicero), O starości, O przyjaźni, Topiki, Fragmenty, przeł. Wiktor Kornatowski, Zofia Czerniakowa, PWN, Warszawa 1963, ss.591, (Biblioteka Klasyków Filozofii).

Cyceron (M. Tullius Cicero), Orationes: Pro Publio Quinctio, Pro Sexto Roscio Amerino, przeł. Andrzej Radzikowski, Wyd. "Andrzej Radzikowski", Warszawa 1998, ss.188, (Bibliotheca Ciceroniana).

Cyceron (M. Tullius Cicero), Pisma filozoficzne, tom II: O państwie, O prawach, O powinnościach, O cnotach, , opr. Kazimierz Leśniak, przeł. Wiktor Kornatowski, PWN, Warszawa 1960, ss.557, (Biblioteka Klasyków Filozofii).