Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mossakowski Stanisław, Antyczne i renesansowe wzory motywu Arae Pacis Augustae w dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej, [w:] Symbolae historiae artium: studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, PWN, Warszawa 1986, ss.381-396.

Mossakowski Stanisław, Tematyka mitologiczna dekoracji kaplicy Zygmuntowskiej, Biuletyn Historii Sztuki, 2, 40(1978), s.118-132.