Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- #I# -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Iwanow Wiaczesław, Wywoływanie Bakcha, [w:] Tuwim J., Wiersze wybrane, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1973, przeł. Julian Tuwim, ss.302-304.