Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Przychocki Gustaw, Co to jest filologia klasyczna?, Meander, 61, 2008, 1-2, s.86-98.

Przychocki Gustaw, Illuzya sceniczna u Plauta i jej humorystyczne przełamanie, Eos, 22, 1917, s.57-72.

Przychocki Gustaw, Meander w katalogu Biblioteki Patriarchalnej w Konstantynopolu, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 42, 2, 1937, s.28-32.

Przychocki Gustaw, [rec.] Catullus, Poezje, wstep S. Witkowski, przekł. Z. Reis, Książnica-Atlas, Lwów 1927, Kwartalnik Klasyczny, 2, 3, 1928, s.309-312, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Przychocki Gustaw, Strzelecki W., De Seneca trimetro iambico quaestiones selectae (sprawozdanie), Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 2, 1938, s.32-34.

Przychocki Gustaw, Studium epistolografii grecko-rzymskiej, Eos, 39, 1938, s.41-60, www.wbc.poznan.pl.