Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Domański Juliusz, Czym były studia humanitatis? Leonarda Bruniego "De studiis et litteris" (1422-1425), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 43, 1999, s.7-28.

Domański Juliusz, Kilka refleksji nie tylko etycznych o tradycji, recepcji i renesansie jako atrybutach kondycji człowieczej, Etyka, 29, 1996, s.81-89.

Domański Juliusz, Kilka uwag o roli przekładu w kulturze. Perspektywa rzymska, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 53, 2009, s.7-11.

Domański Juliusz, Kilka uwag o teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym, Przegląd Tomistyczny, 1, 1984, s.123-161, bc.dominikanie.pl.

Domański Juliusz, Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji, Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć, 5, 1992, s.7-27.

Domański Juliusz, [rec.] Bigaj J., Zrozumieć "Metafizykę", t. 1 Rozszyfrowanie dzieła zwanego "Metafizyką" Arystotelesa, cz. 2 Elementy składowe i ich pochodzenie. Księgi centralne, Wyd. Rolewski, Toruń 2005, ss.516, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 9(44), 2011, s.170-172.

Domański Juliusz, Recepcja - imitacja - emulacja. Kilka uwag o twórczości łacińskiej humanistów jako wyrazie postawy użytkowniczej wobec dziedzictwa antycznego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 47, 2003, s.7-19.

Domański Juliusz, Sokrates humanistów, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3(38), 2005, s.239-264.

Domański Juliusz, Władysław Witwicki (1878-1949) jako tłumacz Platon, Heksis, 3-4(20-21), 1999, s.30-41, heksis.com.

Domański Juliusz, Wspomnienie o Marii Cytowskiej, Meander, 61, 2006, 1-2, s.3-11.