Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zarański Stanisław, Dzieje powszechne ułożone na wzór roczników, kronik i właściwej historyi z dziejobrazem symboliczno-chronologicznym i geograficznym, tom I, Drukarnia Uniw. L. K. Zamarskiego, Wiedeń 1857, ss.403.

Zarański Stanisław, O reformie wykładów dziejowych na podstawie indukcji, Nakł. Druk. "Czas" W. Kirchmayera, Kraków 1867, ss.135.

Zarański Stanisław, O sposobach wykładania dziejów (Odb. z Rocznik Tow. Nauk. Krak. t. 32), C. K. Uniw. UJ, Kraków 1864, ss.43.