Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Konarski Stanisław, Gramatyka łacińska xięży Pijarów, Druk. Księży Pijarów, Warszawa 1817, ss.280.

Konarski Stanisław, Grammatyka łacińska dla wygody uczących się w szkołach pobożnych, Druk. Księży Pijarów, Warszawa 1776, ss.272, dlibra.umcs.lublin.pl.

Konarski Stanisław, O fortunie. Do Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego w dzień jego urodzin 1768, [w:] Oda w poezji polskiej: antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2008, ss.82-84.

Konarski Stanisław, Tragedya Epaminondy w pięciu aktach, Druk. Czas, Kraków 1880, ss.71.

Konarski Stanisław, Tragedya Epaminondy w pięciu aktach, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. Seria I, 2, 1882, s.253-323, www.wbc.poznan.pl.

Konarski Stanisław, Wstęp, [w:] Arystofanes, Rycerze. Komedya, przeł. Franciszek Konarski, Wyd. Dzieł Tanich A. Wiślickiego, Warszawa 1881, ss.3-19.