Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łapicki Borys, Jednostka i państwo w Rzymie starożytnym. Rozważania historyczne na tle przeobrażeń prawa i państwa w dobie obecnej, Wolna Wszechnica Polska, Warszawa 1939, ss.294.

Łapicki Borys, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny, Skł. Gł. Gebethnere i Wolff, Warszawa 1937, ss.124.