Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zoll Fryderyk (starszy), Cezaryzm w Rzymie, Druk. "Czas", Kraków 1884, ss.20.

Zoll Fryderyk (starszy), Tomasz Sołtysik (oprac.), Rzymskie prawo prywatne (pandekta). Skrót, tom I, Nakł. Księg. J. Czerneckiego, Warszawa-Kraków 1922, ss.16.