Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Chlamtacz Marceli, Instytucje prawa rzymskiego, Nakł. Tow. , Lwów 1912, ss.95.

Chlamtacz Marceli, Kontrakty realne w prawie rzymskim w torji cywilistycznej i w projekcie polskiego Kodeksu cywilnego, Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie, Wydz. II, 8, 1930, 1, s.1-112.

Chlamtacz Marceli, [rec.] Dydyński T., Histoya źródeł prawa rzymskiego, Warszawa 1904, Kwartalnik Historyczny, 19(1905), s.84-93.

Chlamtacz Marceli, Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych. Studjum historyczno-dogmatyczne, Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie, Wydz. II, 9, 1932, 3, s.347-434.