Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kolendo Jerzy, Badania nad niewolnictwem antycznym w początkach XVIII wieku, Historyka. Studia Metodologiczne, 19, 1989, s.47-58.

Kolendo Jerzy, Dumopireti - zagadkowe stowarzyszenie religijne poświadczone w jednej z inskrypcji z Novae, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.233-241.

Kolendo Jerzy, Lemke Martin, Dwa opisy Swisztowa i Novae z 1838 i 1845 r., Novensia, 17, 2006, s.73-84.

Kolendo Jerzy, Rysiewski Henryk, Jeden czy dwa skarby monet rzymskich z Nietuliska Małego?, Wiadomości Numizmatyczne, 22, 1978, 1(83), s.45-52.

Kolendo Jerzy, Jeńcy rzymscy na terenie północnego Barbaricum w okresie wojen markomańskich, [w:] Scripta archaeologica II: Znaczenie wojen markomańskich dla państwa rzymskiego i północnego Barbaricum, Instytut Archeologii UW, Warszawa 1982, ss.40-47.

Kolendo Jerzy, La filiation développée dans les inscriptions africaines concernant les représentats de l'aristocratie municipale, Antiquitas, 18, 1993, s.97-103.

Kolendo Jerzy, Les armes romaines entre les mains des Barbare, Dialogues d'Histoire Ancienne, 20, 1, 1994, s.21-27, www.persee.fr.

Kolendo Jerzy, Les "déserts" dans les pays barbares. Representation et réalités, Dialogues d'Histoire Ancienne, 17, 1, 1991, s.35-60, www.persee.fr.

Kolendo Jerzy, L'importation des esclaves barbares dans l'Empire romain, Antiquitas, 25, 2001, s.39-53.

Kolendo Jerzy, Mitra -Invictus Deus w Novae, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.97-103.

Kolendo Jerzy, Normy pracy w rolnictwie starożytnej Italii na przykładzie uprawy winnej latorośli, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 24, 1976, 3, s.408-419.

Kolendo Jerzy, Polityka germańska Domicjana. Spotkanie cesarza z królem Semnonów Masyosem i wieszczką Ganną, Antiquitas, 29, 2007, s.225-239.

Kolendo Jerzy, [rec.] Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, PWN, Warszawa 1974, ss.419, Przegląd Historyczny, 66, 1975, 4, s.653-655.

Kolendo Jerzy, [rec.] Krawczuk A., Kolonizacja sullańska, Prace Komisji Nauk Historycznych nr 4, PAN, Oddz. w Krakowie, Wrocław-Kraków 1960, ss.91, Przegląd Historyczny, 53, 1962, 2, s.350-352.

Kolendo Jerzy, [rec.] Lityńska - Zając M., Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, Kraków 1997, ss.279, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 47, 1999, 1-2, s.273-277.

Kolendo Jerzy, Une riche bibliographie des travaux sur l'esclavage antique (fin du XVe milieu du XIXe s.), Dialogues d'Histoire Ancienne, 14, 1988, s.81-85, www.youscribe.com; www.persee.fr.

Kolendo Jerzy, Wenetowie a Słowianie, Z otchłani wieków, 51, 1985, 3-4, s.125-130.

Kolendo Jerzy, Wenetowie w Europie środkowej i wschodniej. Lokalizacja i rzeczywistość etniczna, Przegląd Historyczny, 75, 1984, 4, s.637-653.

Kolendo Jerzy, Wynalazek i rozprzestrzenianie się radła koleśnego w rolnictwie rzymskim, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 25, 1977, 4, s.439-498.

Kolendo Jerzy, Wyprawa po bursztyn bałtycki za Nerona, Pomerania Antiqua, 10, 1981, s.25-63.

Kolendo Jerzy, Wzorowa posiadłość Marka Seiusa i opłacalność rolnictwa w Italii w I w. p.n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.71-80.

Kolendo Jerzy, Kotula Tadeusz, Z problematyki rozwoju nauki w rzymskiej Afryce, Przegląd Historyczny, 67, 1976, 2, s.169-179.

Kolendo Jerzy, Z problematyki rozwoju rolnictwa w Galii rzymskiej. Zastosowanie żniwiarki, Przegląd Historyczny, 51, 1960, 2, s.237-253.