Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jerzykowski Antoni, Gramatyka łacińska dla szkół gimnazjalnych i realnych, Nakł. Langiego, Gniezno 1880, ss.300.

Jerzykowski Antoni, Zadania do tłomaczenia z polskiego na łacińskie ze słownikiem polsko-łacińskim do średnich klas, Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego, Poznań 1882, ss.290.