Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Osuchowski Wacław, Constitutio Antoniniana. Przyczyny wydania edyktu Karakalli z r. 212 w świetle współczesnych źródeł historyczno-prawnych, Odb. z Roczniki Teologiczne t. 10, z. 4, ss.65-82.

Osuchowski Wacław, O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznym prawie rzymskiem, Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Dział 2, 9, 1933, 2, s.238.