Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Milczanowski Maciej, Founding of Alexandria as the example of multicultural politics of Alexander the Great, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.249-254, www.zhsa.amu.edu.pl.

Milczanowski Maciej, Wpływ Arystotelesa na Aleksandra w świetle badań M. Plezi, Pro Memoria, 5(6), 2003, s.35-38.

Milczanowski Maciej, Wpływ podbojów Aleksandra Wielkiego na świat, Pro Memoria, 8(9), 2003, s.20-23.