Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szopa Adrian, Notitia Dignitatum - "najbardziej rzymski z dokumentów?", Ann. Univ. Paedagogicae Cracoviensis: Studia Historica, 8, 2009, s.183-181.

Szopa Adrian, Zagrożenia asymetryczne jako przyczyna upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe UJ, 2016, 143(3), s.615-627, www.ejournals.eu.