Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szemiot Stanisław Samuel, Tryumf tryumfującej ojczyzny z wiktoryi nad Turkami, które się stało 11 Novembris anno 1673, [w:] Oda w poezji polskiej. Antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2008, ss.77-81.