Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kamiński Janusz, Rozwadowski Władysław, Wołodkiewicz Witold, Prawo rzymskie:słownik encyklopedyczny, red. Witold Wołodkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, ss.248.

Kamiński Janusz, [rec.] Kuleczka G., Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym, UAM w Poznaniu, Prace Wydz. Prawa nr 63, Poznań 1974, Czasopismo Prawno-Historyczne, 29, 1977, 1, s.131-136.