Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Schneider Stanisław, Co może znaczyć ἡ ἐναύλιος ... σύγκοιτος ϕίλη?, Eos, 9, 1903, s.157-160.

Schneider Stanisław, Dwie etyki w "Antygonie" Sofoklesa, Eos, 4(1897), 1, s.21-36, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, Dwie Politeje ateńskie, Eos, 2(1895), 1, s.20-27, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, Horacyusza oda IV, 4, a Mickiewiczowskie "czterdzieści i cztery", Eos, 5(1898-1899), 1, s.62-64, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, Jak trzeba czytać: νεώτερος czy νωθρότερος w "Αθηναίων πολιτεία" r. 26?, Eos, 2(1895), 2, s.177-183, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, Lukrecyusz i Horacy a "Treny" Kochanowskiego, Eos, 10(1904), 1, s.72-82, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, [rec.] 1) Gomperz T., Griechische Denker, II. B. Leipzig 1902. 2) Pawlicki S., Historya filozofii greckiej, t. II, cz. 1, Kraków 1903, Eos, 9(1903), s.183-189.

Schneider Stanisław, [rec.] Arystoteles, Konstytucja Aten, cz. 1, przekł. Emil Paszkiewicz, Sambor 1894; Arystoteles, Konstytucja Aten, przekł. Józef Wierzbicki, Wadowice 1894, Kwartalnik Historyczny, 9(1895), s.508-510.

Schneider Stanisław, [rec.] Arystoteles, Konstytucja Aten (część historyczna), przekł. E. Paszkiewicz, Spraw. Dyr. c.k. gimn. Arcyksiężn. Elżbiety w Samborze za r. szk. 1893/94, Sambor 1894, Eos, 2(1895), 1, s.94-96, www.wbp.poznan.pl.

Schneider Stanisław, [rec.] Ćwikliński P., Konstytucja Aten, świeżo odkryte dzieło Arystotelesa, Księg. S-ki Wydaw. Polskiej, Kraków 1892, Kwartalnik Historyczny, 8(1894), s.451-454.

Schneider Stanisław, [rec.] Kalinka E., Xenophontis de re publica Atheniensium qui inscribitur libellum. Editio minor. Wiedeń 1898, Eos, 5(1898-1899), 1, s.78-80, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, [rec.] Kieroński L., Etyka w tragedyach Sofoklesa. Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Nowym Sączu za r. szk. 1896/97, ss.67, Eos, 4(1897), 2, s.225-226, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, [rec.] Lityński M., Cesarz Tyberiusz w świetle nowoczesnych badań, cz. 2, w Sprawozd. Dyrek. C. K. wyższej szkoły realnej we Lwowie, 1894, Kwartalnik Historyczny, 10(1896), s.124-126.

Schneider Stanisław, [rec.] Morawski K., Dwaj cesarze rzymscy Tyberjusz i Hadryan, Księg. S-ki Wyd. Polskiej, Kraków 1893; LityńskiM., Cesarz Tyberiusz w świetle nowoczesnych badań, cz. 1, 1893, Kwartalnik Historyczny, 8(1894), s.705-711.

Schneider Stanisław, [rec.] Morawski K., Petroniusz Arbiter i roman w starożytności, "Biblioteka Warszawska" 1894, s. 269-292, Kwartalnik Historyczny, 9(1895), s.723-725.

Schneider Stanisław, [rec.] Pini T., Studyum nad genezą "Irydiona" Zygmunta Krasińskiego, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1899, Kwartalnik Historyczny, 14(1900), s.79-85.

Schneider Stanisław, [rec.] S. D., O konstytucyi ateńskiej. Świeżo odkryte dzieło Arystotelesa, "Biblioteka Warszawska" 1892, s. 508-526, Kwartalnik Historyczny, 8(1894), s.454-455.

Schneider Stanisław, [rec.] Wierzbicki J., Konstytucya ateńska Arystotelesa, z greckiego na język polski przełożył, Odb. Ze Sprawoz. Dyr. c. k. gimn. w Wadowicach za r. szk. 1894, Eos, 1(1894), s.142-146, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, [rec.] Wierzbicki J., Rzecz o ustawie ateńskiej, przypisywana Xenofontowi, przekł. J. Wierzbicki, Odb. Spraw. Dyrekcyi c. k. gimnajzum w Nowym Sączu 1895, Kwartalnik Historyczny, 10(1896), s.649-651.

Schneider Stanisław, [rec.] Zagórski W., Kult Kabirów w świetle najnowszych odkryć archeologicznych, Muzeum 1894, s. 547, 705, 831, 907, 952; 1895 s. 12, 205, 299, 368, 464, Kwartalnik Historyczny, 10(1896), s.817-818.

Schneider Stanisław, Sofista Antyfont jako psychiatra, ss.129-136, www.wbc.poznan.pl.

Schneider Stanisław, Utajona polemika Herodota z Protagorasem, Eos, 2(1895), 1, s.13-19, www.wbc.poznan.pl..

Schneider Stanisław, W sprawie Hadryanowej "duszyczki", Eos, 21, 1916, s.92-96.

Schneider Stanisław, "Wyobrażenia orfickie" i "Ewolucjonizm" (rozdziały z większej całości), Eos, 6(1900), 1, s.75-91, www.wbc.poznan.pl.