Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Heck Korneli Juliusz, [rec.] Basiński St., Roxolania Klonowicza w staosunku do poezyi łacińskiej i greckiej, cz. 1 i 2, Sprawozdanie Dyrekcji c. k. gimnazjum w Sanoku 1895, s. 1-42, 1896, s. 43-84, Kwartalnik Historyczny, 11(1897), s.571-674.

Heck Korneli Juliusz, [rec.] Benedicti a Cosmin quae supersunt carmine edidit dr. Joannes Pawlikowski, Progr. gimn. św. Anny w Krakowie za r. 1893/4, Kraków 1894, ss.20, Eos, 1(1894), 2, s.170-174, www.wbc.poznan.pl.

Heck Korneli Juliusz, [rec.] Homer, Iliada (pieśń II), przekł. T. Ziembicki, Kraków 1897, ss.16, Eos, 5(1898-1899), 2, s.216-217, www.wbc.poznan.pl.

Heck Korneli Juliusz, [rec.] Pawlicki S., Xenofont, Przegląd Polski z r. 1891, IV, s.463-486, z 1892, s.47-94 i 289-338, Eos, 2(1895), 2, s.212-216, www.wbc.poznan.pl.

Heck Korneli Juliusz, [rec.] Sofokles, Antygona, przekł. K. Morawski, Kraków 1898, ss.59, Eos, 5(1898-1899), 2, s.217-218, www.wbc.poznan.pl.

Heck Korneli Juliusz, Szymonowiciana, Eos, 6(1900), 1, s.283-301, www.wbc.poznan.pl.

Heck Korneli Juliusz, Szymonowiciana. I. "Naenia funebris", II. Ojciec Szymonowicza (Odb. z VI rocznika "Eosu"), Nakł. Tow. Filologicznego, Lwów 1900, ss.21, polona.pl.