Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- #I# -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Iwaszkiewicz Piotr, Pielgrzym z Burdigali i jego opis podróży z Burdigali do Jerozolimy, Meander, 46, 1991, 1-2, s.63-75.

Iwaszkiewicz Piotr, Wczesnochrześcijańskie i późnoantyczne łacińskie opisy podróży do Ziemi Świętej (przed wyprawami krzyżowymi). Komunikat, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska i H. Zaremska, Wyd. Inst. Historii PAN, Warszawa 1995, ss.98-101.