Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kosiński Rafał, Izauria w orbicie wpływów rzymskich do połowy V wieku, Białostockie Teki Historyczne, 8, 2010, s.11-26, http://uwb.academia.edu/.

Kosiński Rafał, Rola czasu w późnoantycznej hagiografii, [w:] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Wyd. AVALON, Kraków 2007, ss.27-35.

Kosiński Rafał, Użycie zwrotów honoryfikacyjnych wobec cesarzy z "Żywotach" Cyryla ze Scytopolis, Białostockie Teki Historyczne, 4, 2006, s.41-48.