Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dembitzer Zachariasz, Przyczynek do krytyki tekstu i interpretacji łacińskich poematów Klemensa Janickiego, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, s.367-400.

Dembitzer Zachariasz, [rec.] Cezar (Gaius Iulius Caesar), De bello Gallico. Do użytku szkonego wydał F. Terlikowski, Lwów 1896, s. XIV+245+III, Eos, 4(1897), 1, s.120-123, www.wbc.poznan.pl.

Dembitzer Zachariasz, [rec.] Homer, Odyseja. Przerobione do potrzeb gimnazjów polskich wydanie A. T. Christa przez M. Jezienickiego, Nakł. F. Tempskiego, Wiedeń-Praga 1895, Eos, 4(1897), 1, s.119-120, www.wbc.poznan.pl.

Dembitzer Zachariasz, [rec.] Witkowski St., De vocibus hybridis apud antiquos poetas Romanos. Rozp. AU. Wykład filologiczny. Serya II, T. III, Kraków 1893, ss.204-232 i w osobnej odbitce str.29, Eos, 1(1894), 2, s.149-151, www.wbc.poznan.pl.