Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Milewski Ireneusz, Pobyt cesarza Juliana Apostaty w Cezarei Kapadockiej w 362 roku, Vox Patrum, 55, 30(2010), s.411-420.

Milewski Ireneusz, Wiara w omeny w relacjach późnoantycznych autorów chrześcijańskich, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.125-134, apcz.pl.