Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kowalski Henryk, Antyczne i wczesnochrześcijańskie tradycje świąt Bożego Narodzenia, [w:] O wyższości świąt Bożego Narodzenia, red. A. Kędzierska, I. Wawrzyczek, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss.23-36.

Kowalski Henryk, Auspicja w myśli filozoficznej i działalności politycznej Marka Tulliusza Cycerona, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s. F, 49, 5, 1994, s.81-95.

Kowalski Henryk, Cyceron, Katylina i wróżby, Wieki Stare i Nowe, 196), 2009, s.24-38.

Kowalski Henryk, Kryzys zgromadzeń ludowych w Rzymie w okresie schyłku republiki?, Antiquitas, 21, 1995, s.5-18.

Kowalski Henryk, Ludi Megalenses - obrzędy, widowiska, teatr, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.107-117.

Kowalski Henryk, Między religią, polityką i filozofią. Wróżby i wróżbiarstwo w Rzymie w I wieku p.n.e., [w:] Wokół antropologii kulturowej, red. M. Haponiuk, M. Rajewski, Wyd. UMCS, Lublin 1999, ss.157-170.

Kowalski Henryk, Państwo i religia rzymska wobec "obcych" kultów i rytuałów w okresie republiki, Antiquitas, 29, 2007, s.465-479.

Kowalski Henryk, Początki kultu wodzów i władzy charyzmatycznej w Rzymie w okresie późnej republiki, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.101-111, apcz.pl.

Kowalski Henryk, Przekupstwa wyborcze w Rzymie w okresie schyłku republiki, Rocznik Lubelski, 29-30, 1987-1988, s.7-16, dlibra.umcs.lublin.pl.

Kowalski Henryk, Przemoc jako metoda walki wyborczej w Rzymie w okresie schyłku republiki (78-50 r. p.n.e.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 38-39, 1983-1984, s.75-92.

Kowalski Henryk, Publiusz Klodiusz a religia rzymska w I w. p.n.e., Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.67-75.

Kowalski Henryk, Religia i polityka w zamachach stanu w Rzymie w okresie schyłku republiki, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.51-67, antiquity.umcs.lublin.pl/upload/docs/henryk.kowalskiZamach2.pdf.

Kowalski Henryk, Rzym stolicą kultury starożytnego świata?, Wiadomości Uniwersyteckie, 18, 6(147), 2008, s.17-19.

Kowalski Henryk, Święta Bożego Narodzenia: refleksje historyka, Wiadomości Uniwersyteckie, 17, 8, 2007, s.13-16.

Kowalski Henryk, Tadeusz Łoposzko (15 VI 1929 - 3 VIII 1994), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.9-14.