Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pliszczyńska Janina, Rym jako środek wyrazu artystycznego w listach Pliniusza Młodszego, Roczniki Humanistyczne, 2-3, 1950-1951, s.95-101.

Pliszczyńska Janina, Testament poetycki Horacego, Roczniki Humanistyczne, 1, 1949, s.71-94.

Pliszczyńska Janina, Z badań nad Homerem, Roczniki Humanistyczne, 12, 1964, 3, s.5-8.