Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Biedrzycka Halina, Elementy klasyczne w "Obronie poezji" Filipa Sidney'a, Roczniki Humanistyczne, 4, 1957, 2, s.105-128.

Biedrzycka Halina, Zagadnienie zależności "The Idea of a University" J. H. Newmana od starożytności klasycznej, Roczniki Humanistyczne, 4, 1953, 2, s.107-136.