Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kuranc Józef, Akcja dyplomatyczna Bizancjum i jego sąsiadów w latach 433-468. Na podstawie fragmentów historyka Priskosa, Roczniki Humanistyczne, 12, 1964, 3, s.55-75.

Kuranc Józef, P. Korneliusz Scypion Afrykański Starszy w legendzie historycznej, Roczniki Humanistyczne, 9, 1962, 3, s.139-160.

Kuranc Józef, Priskos z miasta Panion, historyk bizantyjski, Roczniki Humanistyczne, 4, 1953, 2, s.339-353.

Kuranc Józef, Sposób przedstawiania dziejów przez historyków wczesnobizantyjskich (V i VI w.), Roczniki Humanistyczne, 4, 1957, 2, s.75-103.