Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Srebrny Stefan, "Demy" Eupolisa, Tow. Wyd. w Warszawie, Warszawa-Kraków 1922, ss.64.

Srebrny Stefan, Komedia attycka V-go wieku przed Chr. (wykład), Księg. Stow. Nauczycielstwa Polskiego, Wilno 1924, ss.32.

Srebrny Stefan, Tadeusz Zieliński a tragedia grecka, Roczniki Humanistyczne, 9, 1960, 2, s.13-35.

Srebrny Stefan, Wzory do literatury starożytnej Grecji. Dział 1, Wyd. J. Mortkowicza, Warszawa-Kraków 1928, ss.142, (Zieliński T., Srebrny S. (red.), Literatura starożytnej Grecji epoki niepodległości. Cz. 2).

Srebrny Stefan, ΞENOΣ -ΙΔΙΩΤΗΣ (na marginesie broszury dra Edmunda Steina "Judaism a Hellenizm"), Kwartalnik Klasyczny, 4, 4, 1930, s.490-493.