Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Berdowski Piotr, At quem non ceno, barbarus ille mihi est. Homer i źródła kulinarnych paradygmatów barbarzyńców, Antiquitas, 29, 2007, s.61-84.

Berdowski Piotr, Bibliography of the works of professor Lesław Morawiecki (1974-2004), [w:] Haec mihi in animis vestris sunt templa: studia classica in memory of professor Lesław Morawiecki, ed. P. Berdowski, B. Blahaczek, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss.11-18.

Berdowski Piotr, Pochodzenie τάριχος i γάρος: nowa próba interpretacji, [w:] Graecorum et Romanorum memoria II, ed. L. Morawiecki, Res Historica, 5, 1998, s.9-20.

Berdowski Piotr, The treaty of Missenum (39 BC) and the 'fourth tyrant', [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.31-46, www.zhsa.amu.edu.pl.