Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łesyk Lesław Bolesław, Jana Chryzostoma obawy przed przyjęciem kapłaństwa. Kilka uwag do "De sacerdotio", Roczniki Historii Kościoła, 4(59), 2012, s.5-22.