Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Śliż Małgorzata, "Najwspanialszy dar": darowizna księdza prałata Karola Teligi na rzecz Czytelni Ludowej w Cieszynie, [w:] Verba volant, scripta manent:księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi, red. P. M. Żukowski, Wyd. UJ, Kraków 2010, ss.235-242.