Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rozmarynowicz Mieczysław, Człowiek tragiczny, Filomata, 1930, 14, s.160-166.

Rozmarynowicz Mieczysław, Człowiek tragiczny II, Filomata, 1930, 15, s.260-267, www.wbc.poznan.pl.

Rozmarynowicz Mieczysław, Możliwości realizacji programu łaciny w klasie I-szej, Eos, 36, 1935, s.165-186.

Rozmarynowicz Mieczysław, Stosunek Luciliusa i Horatiusa do publiczności rzymskiej, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, 1, s.25-44.

Rozmarynowicz Mieczysław, Wstęp do nauki języka łacińskiego (Z rozważań metodycznych krakowskiego Ogniska filologicznego), Eos, 36, 1935, s.349-354.