Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sokołowski Franciszek, Kult Dionysosa w Delfach, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1936, ss.87, (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie Dział I, t. 8,2).

Sokołowski Franciszek, Propaganda polityczna w Grecji w okresie upadku niepodległości, Nakł. Tow. Nauk. Warszawskiego, Warszawa 1947, ss.91.

Sokołowski Franciszek, Z dziejów odbudowy trzeciej świątyni delfickiej, Eos, 39, 1938, s.239-243, www.wbc.poznan.pl.