Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tatarkiewicz Anna, Kult Mitry w cesarstwie rzymskim. Dotychczasowe badania, nowe odkrycia i interpretacje, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.113-123, apcz.pl.

Tatarkiewicz Anna, Starożytność w najnowszych publikacjach historycznych, Wiadomości Historyczne, 4(273), 50(2007), s.55-58.

Tatarkiewicz Anna, Święta związane z portowym charakterem Ostii, Antiquitas, 29, 2007, s.481-495.

Tatarkiewicz Anna, Życie religijne Ostii antycznej, Wyd. Poznańskie, Poznań 2009, ss.192.