Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dziuba Agnieszka, Curiositas "Historii rzymskiej" Wellejusza Paterkulusa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss.237.

Dziuba Agnieszka, Gens Claudia i rzymski kult Wielkiej Macierzy - Kybele, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.85-99, apcz.pl.

Dziuba Agnieszka, "Nec Hercules contra plures". Literacki aspekt Liwiańskiej debaty nad zniesieniem lex Oppia (AUC 34, 1-8), Roczniki Humanistyczne, 58-59, 2010-2011, 3, s.73-87.

Dziuba Agnieszka, Sentencje w tekście "Historii rzymskiej" Wellejusza Paterkulusa, Roczniki Humanistyczne, 53, 2005, 3, s.89-100.

Dziuba Agnieszka, Teoria historiografii w epoce cesarstwa. Garść rozważań, Coll. Class. Thorunensia XIII. Studia Graeco-Latina IV, 4, 2002, s.39-44.