Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Miziołek Jerzy, Greckie i rzymskie inspiracje w Arkadii Heleny Radziwiłłowej, Spotkania z Zabytkami, 9-10, 2015, s.16-23.

Miziołek Jerzy, Przedstawienia procesji w sztuce wczesnochrześcijańskiej, Folia Historiae Artium, 21, 1985, s.5-53.

Miziołek Jerzy, [rec.] Warburg A., Narodziny Wenus: i inne szkice renesansowe, przekł. B. Kasperowicz, Wyd. "słowo/obraz terytoria", Gdańsk 2010, s.459 (seria: Biblioteka Mnemosyne), Nowe Książki, 5, 2011, s.70.

Miziołek Jerzy, W poszukiwaniu wizji lepszego świata: uwagi o recepcji kultury i nauki starożytnej Grecji we włoskim Renesansie, [w:] Świat Ptolemeusza. Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego, Wyd. BN, Warszawa 2012, ss.54-67.